Privaatsuspoliitika
1. Käesoleva privaatsuspoliitika kohaldamisala
Enne selle veebisaidi teenuste kasutamist kinnitage, et olete lugenud ja nõustute kõigi käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustega. Kui te ei nõustu sellega tervikuna või osaliselt, ärge kasutage käesoleva veebisaidi teenuseid.
Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise suhtes sellel veebisaidil ning see ei kehti teiste ettevõtete või isikute suhtes, mis ei ole meie omandis ega kontrolli all. Te võite kasutada käesolevat veebisaiti, et luua linke veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud, kellest igaüks on üksikisik.
Andmete kogumine toimub vastavalt nende veebisaidi privaatsuspoliitikale ja ei ole seotud meie ettevõttega.
2. Isikuandmete kaitse seaduse teatamise küsimused
(1) Kogumise eesmärk: Koostöö kolmandate isikutega, et pakkuda ettevõttega seotud teenuseid, turundust, kliendihaldust, liikmeskonna haldamist ja muid turundus- ja reklaamitegevusi. (2) Isikuandmete kategooriad: identifitseerimiskategooriad (nimi, aadress, kontaktnumber, e-posti aadress), tunnuskategooriad (vanus, sugu, sünniaeg jne), sotsiaalse konteksti kategooriad (huvid, vaba aeg, elustiil, tarbimisharjumused jne) ja muud (kirjavahetuse e-kirjad, veebisaidi sõnumid, süsteemi poolt automaatselt salvestatud jälgimisandmed jne).
(3) Isikuandmete kasutamise periood: selle veebisaidi liikmesuse kehtivusaeg ja kuus kuud pärast selle lõpetamist; kui tegemist ei ole liikmega, siis kuus kuud pärast isikuandmete kogumise eesmärgi kadumist.
(4) Isikuandmete kasutusala: ettevõtte tegevuskoht ja serveri host.
(5) Isikuandmete kasutamise objekt: ettevõte ja ettevõtte lepingulised kolmandad isikud (näiteks: logistika, rahavoogude või ürituste kingituste pakkumiseks, näituste tarnijad); kui ettevõte ja teised tarnijad koguvad neid koos kirjeldatud kollektiivse kogumistegevuse raames.
(6) Isikuandmete kasutamise viis: Kasutatakse vastavalt kogumise eesmärgi ja käesoleva privaatsuspoliitika reguleerimisalale.
(7) Kasutaja andmete õiguste viis: Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse artikli 3 sätetele on teil õigus küsida oma isikuandmeid või taotleda juurdepääsu, taotleda nende kopeerimist, nõuda nende täiendamist või parandamist, nõuda kogumise, töötlemise või kasutamise lõpetamist ning õigus nõuda andmete kustutamist.
(8) Isikuandmete vabatahtlik kirjeldus: Kui ettevõte kogub isikuandmeid, on asjaomased veebilehed või dokumendid deklareeritud vabatahtlikena, ainult selleks, et pakkuda teile paremat kogemust selle veebisaidi kasutamisel, ilma et see mõjutaks teie õigust kasutada seda veebisaiti.
3. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine
Teie nõusolekul võib ettevõte avaldada osa käesoleva veebisaidi teabest Facebooki või sarnaste sotsiaalteenuste süsteemide kaudu teie kogukonna tegevusinfo lehel. Kui te ei nõustu sellise teabe avaldamisega, ärge klõpsake nõusoleku nupule ega minge kogukonna kaudu.
Kui te ei nõustu sellise teabe postitamisega, siis ärge klõpsake opt-in-nupule või kasutage kogukonnateenuse liikmeskonna mehhanismi, et eemaldada selline teave või keelduda selle jätkuvast postitamisest saidil. Kui teil on küsimusi, võite siiski ühendust võtta ettevõttega ja ettevõte aitab teil asjakohaste küsimuste kinnitamisel ja käsitlemisel.
Ettevõte ei anna suvaliselt teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui neid kasutavad kohtu-, prokuratuur või sellega seotud asutused vastavate tegevuste teostamiseks vajalikus ulatuses või kui neid kasutatakse koos ettevõtte kolmandate isikute tarnijatega.
Juhul, kui ettevõte või käesolev veebisait omandatakse teise kolmanda isiku või vara poolt, mille tulemuseks on juhtkonna vahetumine, teatab ettevõte sellest eelnevalt sellel veebisaidil ning kõik või osa ettevõtte omandis olevast kasutajainfost võib juhtkonna vahetumise tingimuste kohaselt üle anda kolmandale isikule.
4. Puhverdamistehnoloogia
Selleks, et hõlbustada edaspidist tuvastamist, võib ettevõte selle veebisaidi teenuste kasutamisel teie arvutisse küpsised seada ja neile juurde pääseda.
Te saate otsustada, kas lubada või mitte lubada küpsiste tehnoloogia kasutamist, määrates oma isikliku arvuti või internetiseadme. Kui te keelate küpsiste kasutamise, võib see põhjustada ebamugavusi või teatavate funktsioonide piiramist selle veebisaidi teenuste kasutamisel.
5. Konfidentsiaalsus ja turvalisus
Meie töötajatel on piiratud juurdepääs teie isikuandmetele ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik teie toodete või teenuste pakkumiseks. Teie konto ja isikuandmete turvalisuse kaitsmiseks ärge andke oma isiklikku kontot ja salasõna omavoliliselt kolmandatele isikutele ega lubage kolmandatel isikutel kasutada teie isikuandmeid konto ja salasõna taotlemiseks. Vastasel juhul vastutate te vastavate kohustuste eest. Kui teie konto ja salasõna satuvad ohtu, muutke palun viivitamatult oma salasõna või teatage ettevõttele oma konto peatamisest (ettevõte võib paluda kontrollida teie isikuandmeid). Internet ei ole turvaline keskkond teabe edastamiseks. Palun vältige selle veebisaidi kasutamisel delikaatsete isikuandmete edastamist teistele või nende avalikustamist veebisaidil.